Lekarz medycyny pracy

Istnieje wiele bardzo specyficznych specjalizacji w medycynie. Jedną z nich jest oczywiście lekarz medycyny pracy. Jest to zasadniczo lekarz ogólny, czy też inaczej mówiąc internista, który dodatkowo wybrał jedną ze specjalności, jaką jest medycyna pracy. Lekarz medycyny pracy jest lekarzem, który przeprowadza badania, prowadzi profilaktykę, a także może zaproponować leczenie w zakresie chorób, które mogą występować lub być następstwem wykonywania pracy czy też wyuczonego zawodu. Lekarz medycyny pracy dopuszcza również do wykonywania zawodu poprzez przeprowadzenie badań wstępnych, a także badań okresowych.

Kiedy warto odwiedzić  lekarza medycyny pracy?

Lekarz medycyny pracy jest lekarzem, którego odwiedzamy nie ze względu na dolegliwości, lecz przede wszystkim wtedy, kiedy otrzymujemy stosowne skierowanie. Oznacza to, że lekarz ten jest lekarzem, do którego udamy się w momencie, gdy podejmujemy nową pracę, zmieniamy stanowisko pracy w dotychczasowej firmie lub też w momencie, gdy zostajemy skierowani na badania okresowe. Niektóre zawody wymagają jednak wizyty w zakładzie lekarza medycyny pracy stosunkowo często, na przykład raz w roku w celu kontroli stanu zdrowia, który to stan może się pogorszyć w wyniku wykonywanego zawodu.

Jak lekarz medycyny pracy pracuje?

Praca lekarza medycyny pracy jest stosunkowo zróżnicowana i zależna od pacjenta. Lekarze podejmują stosowne decyzje, głównie na podstawie badań pacjenta, przeważnie są to badania ogólne, oparte na pomiarze ciśnienia krwi, sprawdzaniu stanu zdrowia ogólnego, a także przeprowadzeniu wywiadu z pacjentem. Czasem natomiast są to badania znacznie bardziej wnikliwe, wówczas lekarz medycyny pracy wypisuje stosowne skierowania czy to do okulisty, laryngologa czy też specjalisty do spraw badań psychotechnicznych. Praca lekarza medycyny pracy opiera się również na kontroli stanu zdrowia wraz z biegnącym stażem pracy.

Dziedziny powiązane

Lekarz medycyny pracy korzysta często z diagnozy postawionej przez innych lekarzy. W zależności od przypadku jest to albo diagnoza lekarza okulisty, ortopedy, a także związana z wieloma innymi specjalizacjami.