Geriatra

Geriatra jest specjalistą z zakresu medycyny profilaktycznej. Jego zadaniem jest rozpoznanie, a także późniejsze leczenie chorób, które są efektem starości, czyli wieku podeszłego. Geriatra zajmuje się zarówno chorobami stricte fizycznymi, jak również powiązanymi z demencją oraz niesprawnym funkcjonowaniem mózgu. Geriatra zajmuje się więc typowo chorobami wynikającymi z upływu lat, które są efektem nieustannego starzenia się naszego organizmu oraz naszych komórek tak mięśniowych, jak również mózgowych.

Kiedy warto odwiedzić geriatrę?

Geriatra jest specjalistą leczącym głównie osoby starsze. Nie oznacza to jednak, że będąc nawet w średnim wieku nie powinno się udać na wizytę mając problemy ze zdrowiem. Jednym z podstawowych problemów jest nadmierne i zbyt szybkie starzenie się, szczególnie jeśli chodzi o procesy myślowe oraz ewentualne objawy poważniejszych schorzeń. Te mogą pojawiać się już w średnim wieku. Wizyty u geriatry to zasadniczo standard dla osób starszych i każda starsza osoba przynajmniej raz w roku powinna takiego specjalistę odwiedzać. Dodatkowo, konieczne jest umówienie wizyty na przykład w przypadku nagłego pogorszenia się zdrowia, problemów z pamięcią oraz w przypadku wystąpienia chorób przewlekłych, takich jak chociażby cukrzyca.

Jak geriatra pracuje?

Praca geriatry nie należy do łatwych. Często jego pacjentami są ludzie przewlekle chorzy, których dodatkowo stan organizmu nie pozwala na ciężką walkę z chorobą. Głównym aspektem pracy geriatry jest przede wszystkim konsekwencja. Regularne wizyty oraz odpowiednie dobranie środków farmakologicznych to często jedyne możliwości walki z chorobami starszych pacjentów. Ponadto geriatra nieustannie musi pozostawać w kontakcie z chorym pacjentem. Praca geriatry to nieustanna kontrola zdrowia na podstawie badań, leczenie farmakologiczne oraz  kontrola stanu umysłu pacjenta.

Dziedziny powiązane

Geriatra jest powiązany z różnymi innymi dziedzinami medycyny. Przede wszystkim jest to neurologia oraz psychiatria, gdzie takie choroby jak alzheimer czy też parkinson wymagają częstych konsultacji pomiędzy tymi specjalistami.