Deadline – jak wówczas poradzić sobie ze stresem?

Deadline jest terminem oznaczającym granicę czasową wykonania danej czynności. Wywiera ono ogromną presję na osobie, dla której ciężkie staje się dotrzymanie wyznaczonego terminu określonego zadania. W takiej sytuacji pojawia się stres, który dodatkowo negatywnie wpływa na efektywność kontynuacji i zakończenia pracy.  Czym jest oraz jak poradzić sobie ze stresem?

 

Czym jest stres?

Stres jest definiowany jako reakcja organizmu w odpowiedzi na wydarzenia zakłócające jego równowagę, które obciążają lub przekraczają zdolności do efektywnego poradzenia sobie z nimi. Niniejsze wydarzenia o charakterze zakłócającym określane są jako stresory, których źródłem mogą być zarówno czynniki fizyczne (np. hałas, choroby, przeludnienie, katastrofy naturalne) jak i społeczne (np. ciąża i poród, utrata ukochanej osoby, problemy rodzinne, brak zatrudnienia, przestępczość).

Stresory mogą posiadać zupełnie inną siłę oddziaływania. Najsłabszymi z nich są tzw. zwykłe, codzienne utrapienia. Pomimo słabej „siły rażenia” mogą stać się problematyczne ze względu na swoją ogólność ( np. spóźnienie, przebita opona, konflikt z przełożonym).

Do kolejnego poziomu zaliczane są stresory poważne, które cechują się związkiem z tzw. zmianami życiowymi. Są nimi między innymi: wejście w związek małżeński, narodziny nowego członka rodzi ny czy zmiana pracy.

Najbardziej silnymi są stresory katastrofalne, które oddziałują na całe grupy ludzi w intensywnie negatywny sposób. Są nimi takie czynniki jak: katastrofy naturalne, wojny, zamachy terrorystyczne.

Jak poradzić sobie ze stresem?

Radzenie sobie ze stresem  jest bardzo szerokim zagadnieniem. Poniżej przedstawione zostały podstawowe wskazówki zmniejszające poziom intensywności stresu:

  • uwierz w siebie – wiara we własne umiejętności sprawia, iż trudne sytuacje stają się o wiele prostsze.
  • naucz się odprężać – zastosowanie skutecznej relaksacji doskonale wpływa na zmniejszenie poziomu stresu.
  • traktuj trudności jako wyzwania – każde ciężkie sytuacje życiowe można potraktować jako naukę, dzięki której można stać się silniejszym i bogatszym o znajomość rozwiązań doświadczonych już trudnych sytuacji.
  • skorzystaj z pomocy – rozmowa z bliską osobą niejednokrotnie pomaga spojrzeć na daną sprawę z nieco innej strony. Czasami czynnik będący stresorem po takiej rozmowie zostaje wyeliminowany lub jego waga zmniejszy się.
  • bądź aktywny – aktywność fizyczna jest jedną ze skutecznych i prostszych sposobów radzenia sobie ze stresem.
  • poznaj i szanuj swoje uczucia – słuchanie własnych uczuć i traktowanie ich jako sprzymierzeńców pomaga wesprzeć ciało i umysł.